پینت بال، باشگاه پینت بال، بازی پینت بال

امروز سه شنبه 2 خرداد ماه 1396

تماس با پینت بال کلابز

*
*
*
لطفا متن داخل کادر را وارد نمایید *

021 88467605 :تلفن

تهران:09128995697
 تهران وسایر شهرها:09356207111
مشهد و گیلان:09378246651  
(ساعات تماس 10 الی 18)
43856914:دورنگار 

info@paintballclubs.ir :ایمیل

www.paintballclubs.ir :وب سایت