پینت بال، باشگاه پینت بال، بازی پینت بال

امروز یکشنبه 6 مهر ماه 1399

باشگاه پینت بال دیده بان

قیمت ورودی: 12,000 تومان

تخفیف ورودی: ندارد

پیشنهاد باشگاه: ندارد

قیمت هر بسته گلوله 50 تایی:ندارد

تخفیف بسته گلوله 50 تایی:ندارد