پینت بال، باشگاه پینت بال، بازی پینت بال

امروز یکشنبه 31 تیر ماه 1397

اخبار و دانستنی های پینت بال کلابز

جشنواره ی گلوله های رنگی پینت بال

جشنواره ی گلوله های رنگی پینت بال

جشنواره ی گلوله های رنگی پینت بال برای اولین بار در پینت بال کلابز ....
در جشنواره ی گلوله های رنگی پینت بال از آخرین تخفیفات باشگاه های پینت بال تهران و شهرستان ها  بهره ببرید .
پینت بال بازی کنید و رنگی شوید ...
منتظر خبر بعدی ما باشید  .

تاریخ انتشار : 5 اسفند 1397

ارسال نظر
*
*
لطفا متن داخل کادر را وارد نمایید *
*